Multimedia Đọc Báo in

Trên 100 tỷ đồng thực hiện Chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021

17:15, 08/09/2021

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2021 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, tổng vốn thực hiện chương trình năm nay trên 102 tỷ đồng.

Trong đó, vốn chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 trên 44,2 tỷ đồng, vốn giao kế hoạch năm 2021 là 58,1 tỷ đồng (gồm nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh vay lại và vốn đối ứng ngân sách tỉnh chi hoạt động sự nghiệp).

TH le Loi
Công trình vệ sinh của Trưởng Tiểu học Lê Lợi (xã Cư Huê, huyện Ea Kar) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới.

Nguồn vốn trên được đầu tư, triển khai thi công 2 tiểu dự án nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) và công trình cấp nước Krông Kmar (huyện Krông Bông); tiếp tục hoàn thành hồ sơ, chuẩn bị đầu tư và khởi công 3 tiểu dự án: nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước xã Ea Hồ (huyện Krông Năng), xã Bình Hòa (huyện Krông Ana), xã Ea Ral (huyện Ea H’leo).

Dự kiến số đấu nối đạt được trong năm 2021 là 2.730 hộ; thực hiện rà soát, kiểm đếm đấu nối bền vững 1.577 hộ.

Bên cạnh đó, xây mới và cải tạo 341 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; xây mới, nâng cấp sửa chữa 6 công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế; thực hiện rà soát, kiểm đếm 15 xã đạt vệ sinh toàn xã bền vững; tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi...

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc