Multimedia Đọc Báo in
(Video) Lan tỏa sâu rộng Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”
22:43, 04/04/2024

Trải qua 3 tuần thi trắc nghiệm trực tuyến, Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.