Multimedia Đọc Báo in
(Video) Đâu cần thanh niên có...
19:09, 25/03/2024

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên của tỉnh đã tích cực tham gia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp sức xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.