Multimedia Đọc Báo in
(Video) Nhiều tiện ích từ thông báo lưu trú qua phần mềm ASM
14:53, 21/03/2024

Để đưa Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đến gần hơn với người dân, Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhân rộng phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, trường học, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.