Multimedia Đọc Báo in
(Video) Nỗ lực “phủ xanh” tài khoản định danh điện tử
21:11, 12/03/2024

Đẩy nhanh tiến độ cài đặt, kích hoạt định danh điện tử (VNeID) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao dịch mọi lúc mọi nơi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số... là nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện.


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.