Multimedia Đọc Báo in
(Video) Gian nan công tác quản lý, bảo vệ rừng
13:05, 20/08/2022

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn gặp rất nhiều áp lực. Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản vẫn diễn ra ở nhiều nơi khiến diện tích và chất lượng rừng suy giảm.