Multimedia Đọc Báo in

Triển khai, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương

15:57, 26/01/2024

Sáng 26/1, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để tổng kết hoạt động năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.

a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt. Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), hạ tầng số, dữ liệu số của tỉnh được đầu tư, phát triển hiện đại, đồng bộ. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an đã kết nối, liên thông với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk.

100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Trên 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 75% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 70%...

a
Điểm cầu tại các địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, như: Nhận thức xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng về chuyển đổi số của một số cán bộ, công chức, viên chức, người dân còn hạn chế; lực lượng lao động được đào tạo còn chiếm tỷ lệ thấp, đặc biệt là nông dân và cán bộ quản lý hợp tác xã, chưa đáp ứng được các yêu cầu chuyển đổi số hiện nay; nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số còn hạn chế...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà lưu ý, năm 2024, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tích cực, chủ động, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó tập trung: Khẩn trương ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2024 của các sở, ngành, địa phương và tổ chức triển khai thực hiện với chủ đề “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp CNTT, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”, hoàn thành trước ngày 16/2/2024. Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là 53 dịch vụ công thiết yếu, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến, số hóa kết quả, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu; phát triển hạ tầng số.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả và phát triển các nền tảng số, ứng dụng số, dịch vụ số, tập trung phát triển và đẩy mạnh phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công dân số VNeID, thanh toán số, hóa đơn điện tử, đặc biệt là thuế, phí, lệ phí.

Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ trong chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp một cách đầy đủ, toàn diện hơn...

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc