Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh có 14 đơn vị không có hồ sơ trễ hạn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

17:27, 25/01/2024

Chiều 25/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trong tỉnh.

Tính đến nay toàn tỉnh có gần 1.700 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đắk Lắk. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến đạt 21,7%.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, có 14 đơn vị không có hồ sơ trễ hạn; 11 đơn vị không có hồ sơ nộp trực tuyến quá 8 tiếng chưa tiếp nhận; 19 đơn vị có số hồ sơ nộp trực tuyến quá 8 tiếng chưa tiếp nhận.

Về kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh, năm 2023, số điểm của tỉnh Đắk Lắk đạt 72,09/100 điểm, xếp vị trí thứ 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đã cung ứng tương đối đầy đủ dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như mong đợi, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến chưa cao, chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đặt đề ra.

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Trương Hoài Anh báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2023
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Hoài Anh báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Đắk Lắk G”.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đơn vị, địa phương chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, trao đổi về các nội dung như: cách làm mới, triển khai mô hình điển hình về dịch vụ công trực tuyến; mục tiêu, tiêu chuẩn cổng dịch vụ công; đơn giản hóa TTHC trên môi trường số; xây dựng cổng dịch vụ công và cung cấp dịch vụ công…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền số. Để nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến, giảm tỷ lệ người dân đến bộ phận một cửa. Đồng thời, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến hiệu quả dựa trên nhu cầu, lợi ích, trải nghiệm của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện kết nối, tích hợp các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu do các bộ, ngành, Trung ương triển khai với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đắk Lắk qua trục kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh theo quy định; hướng dẫn, thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá để nâng cao nhận thức và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, vận hành, cung cấp TTHC và sử dụng Hệ thống iGate; thường xuyên rà soát khi có sự điều chỉnh, thay đổi, bổ sung về TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục TTHC và quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC...

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc