Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

14:56, 25/12/2023

Ngày 25/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11347/UBND-NNMT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm hạn chế cháy rừng, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về rừng khi có cháy xảy ra.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị chủ rừng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; dừng ngay những hành vi dùng lửa có nguy cơ gây ra cháy rừng.

Phát dọn đường băng cản lửa tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao.

Kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

Các lực lượng như: Kiểm lâm, Công an, Quân đội,… thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng. Điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng...

Các đơn vị chủ rừng tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử: kiemlam.org.vn; thông tin ngay khi cháy rừng xảy ra về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 0986.668.333; Email: fpd@kiemlam.org.vn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

UBND cấp xã rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy về phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã; xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đốt, dọn thực bì trong sản xuất nương rẫy tại thời kỳ cao điểm của mùa khô và các đối tượng mang nguồn nhiệt (nguồn lửa) vào rừng có nguy cơ gây cháy rừng.

Bảo Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.