Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra vào ngày 14/11

17:00, 09/11/2023

Theo Thông cáo báo chí của HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tới.

Dự kiến tại Kỳ họp Chuyên đề lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết đối với các nội dung: Quy định một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười.
Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười. 

Đồng thời, tại Kỳ họp, các đại biểu cũng cho ý kiến, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tùy thuộc vào công tác chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp của UBND tỉnh, diễn biến của kỳ họp, chương trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa X có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Ea H’leo nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động
Huyện Ea H'leo có lợi thế về tài nguyên đất đai và nguồn lao động dồi dào. Những năm qua, chính quyền địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.