Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười HĐND tỉnh khóa X: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

14:01, 10/10/2023

Sáng 10/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và đồng hành cùng với UBND tỉnh giải quyết các công việc phát sinh; đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tại phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Bùi Hồng Quý, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Trần Đình Nhuận, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (lý do được điều động, chuyển công tác khác); bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tặng hoa các đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tặng hoa các đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 4 Trưởng ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 19 Ủy viên UBND tỉnh. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, công khai minh bạch, đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định. Kết quả tín nhiệm cao chiếm ưu thế, không ai có 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Bên cạnh đó, tại phiên làm việc, các đại biểu cũng xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: giao UBND tỉnh thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2023; hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh năm 2023; quy định chế độ khen thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh; kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm học 2023 – 2024 đối với Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí từ năm học 2022 – 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; sửa đổi khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND, ngày 8/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh…

Chiều nay (10/10), các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đánh giá, thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc