Multimedia Đọc Báo in

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

08:44, 01/06/2022

Ngày 30/5, UBND tỉnh đã ký quyết định số 20/2022/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quy chế gồm 4 chương, 17 điều quy định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là di tích) đã được xếp hạng và các di tích tiềm năng thuộc công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên thuộc danh mục kiểm kê di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đắk Lắk; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong lĩnh vực quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn; các cấp, ngành, địa phương, tổ chức được phân công hoặc ủy quyền quản lý di tích phải chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo vệ, phục hồi, tôn tạo và phát huy di tích.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử “Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk 1945".

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với các di tích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp khai thác, bảo vệ và phát huy các di tích Quốc gia đặc biệt và một số di tích quốc gia, gồm: Di tích lịch sử số 04 Nguyễn Du (Biệt điện Bảo đại), Di tích lịch sử Đình Lạc Giao, Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm các chiến sỹ Nam Tiến (TP. Buôn Ma Thuột) và một số di tích khác do UBND tỉnh quyết định. UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về di tích trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được phân công; phân công UBND cấp xã thực hiện quản lý di tích trên địa bàn.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao năm 2022.

Quy chế cũng quy định rõ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, gồm những nội dung về kiểm kê di tích; xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng và tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích; quản lý khu vực bảo vệ và không gian di tích; quản lý dị vật, cổ vật, hiện vật thuộc di tích; quản lý hoạt động lễ hội tại di tích…

Mục đích phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm giữa các sở, ban, ngành, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến di tích.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/6/2022.

Mai Sao

 

 

 


Ý kiến bạn đọc