Multimedia Đọc Báo in

UBND huyện Cư Kuin đối thoại với người dân về việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích

10:24, 21/05/2022

Chiều 20/5, UBND huyện Cư Kuin tổ chức họp đối thoại, tuyên truyền và vận động các hộ gia đình có công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý, dọc Quốc lộ 27 thuộc thôn 8 và thôn 13, xã Ea Tiêu. Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Lê Phú Hanh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân đã nêu các ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề: đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có biện pháp hợp thức hóa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại khu vực này; đề nghị UBND huyện lý giải tại sao khu vực thôn 13, xã Ea Tiêu cũng xây dựng trái phép từ những năm 1992 nhưng không bị xử lý mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị xử lý tất cả các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn huyện theo trình tự để bảo đảm công bằng...

th
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Hanh trả lời các câu hỏi của người dân tại buổi đối thoại

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Hanh đã giải đáp những vấn đề mà người dân kiến nghị trên tinh thần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể: theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thì diện tích đất các công ty cà phê đang quản lý theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt thì các hộ nhận khoán không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất các công ty rà soát, bàn giao về địa phương quản lý sẽ phải lập phương án sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định, theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, kiến nghị của các hộ dân về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng để bàn giao về địa phương và hợp thức hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

th
Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan và người dân tham gia tại buổi đối thoại

Việc UBND huyện lập phương án sử dụng đất, xem xét công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực thôn 13, xã Ea Tiêu là đảm bảo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm đó. Việc các hộ dân so sánh như vậy không đúng với thực tế bản chất sự việc và chưa đúng với quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Hiện nay, tình trạng các hộ dân xây dựng nhà, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do UBND các xã quản lý và do các Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý diễn biến phức tạp với số lượng lớn. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo xử lý tình trạng này. Cụ thể, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã phối hợp với các Công ty TNHH MTV cà phê tham mưu UBND huyện tiến hành rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm và có kế hoạch, lộ trình xử lý cụ thể, đúng theo quy định của pháp luật, đúng các quy hoạch và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

th
Đại diện hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Lê Phú Hanh yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đề nghị các hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm và trả lại hiện trạng đất ban đầu trước ngày 27/5/2022.

Trường hợp các hộ dân không chấp hành thì UBND huyện sẽ tiến hành xử lý nghiêm, kiên quyết cưỡng chế theo quy định của pháp luật và theo phương án cưỡng chế đã ban hành, toàn bộ chi phí cưỡng chế do người vi phạm, người bị cưỡng chế chịu trách nhiệm chi trả. 

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc