Multimedia Đọc Báo in

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

17:34, 23/12/2021

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, chiều 23-12, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thời gian qua, Sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định; Phối hợp lập và thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030… Theo đó, công tác lập quy hoạch của tỉnh được chủ động triển khai kịp thời, chặt chẽ, đúng quy trình theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

s
Đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn luôn được quan tâm thực hiện. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng, ban hành kế hoạch lập quy hoạch cho từng giai đoạn, từng năm để triển khai thực hiện. Đến nay, 100% đô thị trên địa bàn tỉnh (gồm 16 đô thị và 2 trung tâm huyện lị) được lập và phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị, với diện tích khoảng 27.841 ha. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn tỉnh đạt 57,49% (diện tích là 16.968,87/29.513,96 ha so với tổng diện tích được quy hoạch chung được duyệt). Trong đó, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị tại TP. Buôn Ma Thuột đạt 58,25% và thị xã Buôn Hồ đạt 21,84%. Quy hoạch nông thôn đến năm 2020 với tỷ lệ lập, phê duyệt quy hoạch chung đạt 100%.

fh
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà báo cáo một số nội dung liên quan với đoàn giám sát.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các thành viên đoàn giám sát, tiến độ lập quy hoạch của tỉnh còn chậm, chưa đạt được kết quả như kỳ vọng; tỷ lệ phủ kín quy hoạch còn thấp, thiếu thiết kế đô thị, quy chế quản lý đô thị; chất lượng đề án quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn; một số nội dung báo cáo, hợp phần chưa hoàn chỉnh và chưa đáp ứng theo yêu cầu…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động hơn trong công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia đóng góp của thành viên đoàn giám sát, sớm khẩn trương hoàn thiện báo cáo. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quy hoạch của tỉnh.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc