Multimedia Đọc Báo in

Gửi gắm niềm tin

08:37, 15/05/2024

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài, tạo cơ sở vững chắc, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cán bộ, đảng viên, nhân viên bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và niềm tin đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta đang kiên quyết, kiên trì thực hiện để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Ông Y Khoan Niê Kdăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện M’Drắk: Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được thực hiện một cách mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả như thời gian gần đây. Việc xử lý kịp thời, đồng bộ, dứt điểm giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với các trường hợp sai phạm từ Trung ương tới địa phương đã thể hiện nhất quán quan điểm “không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”.

Trong những kết quả đó, có vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên khi đã tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, gây nhiều bức xúc trong nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần phải được thường xuyên hơn nữa, gắn với trách nhiệm cao hơn nữa nhằm ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Phụng, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột: Xử lý cán bộ vi phạm để răn đe, cảnh tỉnh

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Đảng ta đẩy mạnh. Rất nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao vi phạm kỷ luật, phải xử lý nghiêm minh. Dù đó là điều rất đau lòng, nhưng cần thiết, bắt buộc phải làm để răn đe, cảnh tỉnh.

Việc xử lý vi phạm cán bộ, đảng viên thời gian qua cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc làm trong sạch nội bộ Đảng, củng cố thêm niềm tin cho nhân dân. Chỉ có làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, tìm được người đủ đức, đủ tài tham gia cống hiến cho đất nước, thì đất nước mới phát triển phồn vinh, tươi đẹp được.

Ông Nguyễn Ngọc Sương, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột: Chăm lo, xây dựng việc “gốc” của Đảng

Yếu tố hàng đầu, đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là xây dựng, sàng lọc đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Để xây dựng được “gốc” tốt, trước tiên, phải loại bỏ, xử lý nghiêm minh những cán bộ thoái hóa đạo đức, vi phạm kỷ luật để làm trong sạch bộ máy của Đảng.

Đất nước ta không thiếu người tài và đất nước cũng cần những cơ chế để thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đầy đủ kiến thức, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thì mỗi cán bộ cũng cần rèn giũa chính mình. Không chỉ nêu gương trong công việc, mà cần phải gần dân, hiểu dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để giải quyết thấu đáo, kịp thời mọi vướng mắc, tâm tư của nhân dân.

Quỳnh Anh - Duy Tiến (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc