Multimedia Đọc Báo in

Chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

07:17, 24/03/2024

Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã chủ động tham mưu để tỉnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện nhiều hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư vào tỉnh.

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông NIÊ KNƠNG Y SƠN - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

 

♦ Thưa ông, công tác thu hút đầu tư được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tạo nguồn lực để phát kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, kết quả thu hút đầu tư có dấu hiệu chững lại. Xin ông cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư tại Đắk Lắk luôn được lãnh đạo tỉnh và các cấp ngành, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Nhờ đó môi trường đầu tư của tỉnh cùng với các hoạt động hỗ trợ từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Kết quả là nhiều dự án lớn được triển khai, hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, số lượng dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách được cấp quyết định chủ trương đầu tư còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Riêng giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn tỉnh thu hút được 57 dự án, với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 29.000 tỷ đồng. Sở dĩ số dự án thu hút giai đoạn này giảm so với các giai đoạn trước là do đặc thù về vị trí địa lý của tỉnh, hạ tầng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, gây khó khăn cho việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, giảm tính kết nối giữa vùng nguyên liệu và nhà máy, làm tăng giá thành, giảm tính cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư và các quy định pháp luật liên quan có sự thay đổi, điều chỉnh, nhưng vẫn chưa có hướng dẫn kịp thời, cụ thể hoặc vẫn còn có những điểm bất cập, chồng chéo, dẫn đến khó khăn trong giải quyết các thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như: ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực tại địa phương theo Luật Đất đai 2013 và các pháp luật khác có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt còn chậm; việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tính toán hết tiềm năng, lợi thế đất đai, nhu cầu đất cho các ngành, lĩnh vực; chưa dự báo, định hướng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng đất; thủ tục chuyển đổi quỹ đất lâm nghiệp còn khó khăn, phức tạp hoặc chậm thực hiện... cũng ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư trong thời gian qua.

♦ Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, cũng là năm tăng tốc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Vậy tỉnh cần có giải pháp gì để “bứt phá” trong công tác thu hút đầu tư nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đã đề ra?

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đề ra, việc huy động nguồn vốn ngoài ngân sách từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư là rất quan trọng. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hút nguồn vốn này. Theo đó, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu tháo gỡ những rào cản về cơ chế, chính sách và hoàn thiện các quy định của pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành. Tiếp theo là làm tốt công tác quy hoạch, làm cơ sở xác định kế hoạch đầu tư phát triển cho từng thời kỳ và cho từng năm nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông để thúc đẩy liên kết vùng.

Bên cạnh đó, cần nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các ngành, các cấp trong hỗ trợ, đồng hành cùng với nhà đầu tư, doanh nghiệp; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến đầu tư, chuẩn hóa trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác xúc tiến đầu tư. Chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định cùng những điều kiện hỗ trợ tốt nhất của tỉnh; đồng thời phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu áp dụng các chính sách đặc thù đối với những dự án có quy mô lớn.

♦ Xin cảm ơn ông!

Khả Lê (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc