Multimedia Đọc Báo in

Sửa đổi, bổ sung một số điều các quy định khi Nhà nước thu hồi đất

16:32, 30/01/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 và Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND, ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh .

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh.

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 về trường hợp đã thông báo lần thứ hai mà người đang sử dụng đất trong phạm vi bị thu hồi không có mặt; khoản 3 Điều 8 về phần diện tích đất còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng; Điều 13 về phê duyệt giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường.

a
Cán bộ phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ) vận động người dân buôn Dlung giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn. (Ảnh minh họa)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND, ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 5 về giao đất ở đối với trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở; khoản 1 Điều 6 về suất tái định cư tối thiểu; khoản 2 Điều 7 về trách nhiệm xây dựng, xác định và phê duyệt giá đất cụ thể tại nơi tái định cư.

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 về hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới; khoản 4 Điều 11 đối với diện tích đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; khoản 1, khoản 2 Điều 18 về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng.

Thay thế, bãi bỏ một số nội dung của Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 14/2022/QĐ-UBND, ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh: Thay thế cụm từ “Cây trồng gắn liền với đất không đủ điều kiện bồi thường” thành cụm từ “Cây trồng không đủ điều kiện bồi thường” tại khoản 5 Điều 20; bãi bỏ khoản 3 Điều 20. 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện quyết định này với UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2024. 

Xem chi tiết xem tại đây

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc