Multimedia Đọc Báo in

(Inforgraphic) Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023

17:50, 03/10/2023

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/10 với nhiều họat động ý nghĩa nhằm tạo động lực, lan tỏa tinh thần khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

 

Nội dung: Như Quỳnh

Trình bày: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc