Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Một số giải pháp tăng cường tuyên truyền đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

09:39, 28/09/2023

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước vẫn ráo riết lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để gây mất ổn định chính trị, bạo loạn lật đổ, ly khai đối với Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng. Vì vậy, việc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trở thành nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên, lâu dài trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 
 

Nội dung: Hoàng Ân

Ảnh: PV và CTV

Trình bày: Công Định 

 

 


Ý kiến bạn đọc