Multimedia Đọc Báo in

(Inforgraphic) Một số âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” đối với khu vực Tây Nguyên

09:38, 28/09/2023

Đối với khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, âm mưu chống phá của các thế lực phản động ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Chúng sử dụng các thủ đoạn để chống phá trên tất cả các lĩnh vực. Bằng nhiều phương thức, các lực lượng phản động tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội  đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta hòng gây sự hoài nghi, chia rẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

 
 

Nội dung: Thế Hùng

Hình: CTV

 Trình bày: Công Định


Ý kiến bạn đọc