Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025)

20:57, 01/03/2024

Ngày 1/3, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Tham dự hội thảo có đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Huấn chủ trì hội thảo.

h
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo báo cáo tại hội thảo, giai đoạn 2016-2020, theo thống kê đất đai đến ngày 31/12/2020, diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 1.307.041 ha, giảm 5.308 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 1.189.057 ha (chiếm 90,97%); đất phi nông nghiệp là 96.303 ha (chiếm 7,37%); đất chưa sử dụng 21.681 ha (1,66%).

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

h
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội thảo.

Theo đó, đối với đất nông nghiệp, đến năm 2025, đất nông nghiệp của tỉnh có diện tích 1.190.624 ha (chiếm 91,09%), tăng 1.567 ha so với hiện trạng năm 2020. Căn cứ vào định hướng phát triển xã hội và nhu cầu của các Sở, ngành, địa phương, đến năm 2025, đất phi nông nghiệp của tỉnh có diện tích 106.698 ha, tăng 10.395 ha so với năm 2020. Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2025 là 9.719 ha, giảm 11.962 ha so với năm 2020.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) với các nội dung trọng tâm như: bổ sung các danh mục công trình, dự án, trong đó chú ý rà soát bổ sung quy hoạch đất các cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư quan tâm, bổ sung dự án logistics, bổ sung một số loại đất theo quy hoạch để tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển các dự án; điều chỉnh một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất…

h
Đại diện UBND huyện Ea H'leo nêu ý kiến đóng góp tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong việc phân bổ nguồn lực đất đai cho các ngành, lĩnh vực, dự án có sử dụng đất nhằm thực hiện thành công các chương trình mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Đắk Lắk được cập nhật các danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2025 với tổng số 1.428 hạng mục công trình, dự án. Trên cơ sở các kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các UBND huyện, thị xã, thành phố chưa có ý kiến góp ý Dự thảo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) khẩn trương rà soát, góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát danh mục công trình, dự án có trong dự thảo, có ý kiến bổ sung bằng văn bản để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện…

Huyền Diệu

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.