Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện có hiệu quả cải cách hệ thống thuế

16:17, 13/03/2023

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 07-CT/UBND, trong đó, yêu cầu các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Cụ thể, các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với ngành thuế nhằm hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong một số lĩnh vực trọng yếu, như: chống chuyển giá, hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới, đại lý thuế...

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông hỗ trợ hộ kinh doanh tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông kiểm tra một hộ kinh doanh tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. (Ảnh minh họa)

Đối với Cục Thuế Đắk Lắk, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa ngành thuế với các sở, ban, ngành tại địa phương để triển khai thực hiện thành công.

Phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí chủ động tuyên truyền, quán triệt nội dung của chiến lược này đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần, tính sáng tạo của công chức, viên chức trong toàn ngành thuế để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể đề ra trong chiến lược.

Ngành thuế cần tập trung tuyên truyền phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung của một số luật thuế chính theo lộ trình: Năm 2022 – 2023, tập trung tổng kết, đánh giá việc thi hành các luật thuế.

Giai đoạn 2023 - 2025, tập trung tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Thuế liên quan tài sản.

Giai đoạn 2026 - 2030, tập trung tuyên truyền Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi, bổ sung); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Thuế tài nguyên (sửa đổi); Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung Luật phí và lệ phí.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.