Multimedia Đọc Báo in

Năm học 2022 – 2023, các trường công lập không tăng học phí

15:31, 22/08/2022

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức thu học phí sẽ không tăng so với năm học 2021 – 2022 và được chia ra nhiều khu vực khác nhau.

Bảng quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 (đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/học sinh)
Bảng quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 (đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/học sinh)

Quy định về khu vực, vùng được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Êa Trul (huyện Krông Bông). (Ảnh minh họa)
Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Êa Trul (huyện Krông Bông). (Ảnh minh họa)

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đóng tại xã, phường, thị trấn không có trong danh sách các khu vực theo Quyết định số 861/QĐ-TTg thì mức thu học phí áp dụng bằng mức thu học phí tại cơ sở giáo dục ở khu vực I.

Trường hợp học trực tuyến (học online) mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập bằng 60% mức thu học phí quy định nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/8/2022.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc