Multimedia Đọc Báo in
Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong đấu giá tài sản công
10:11, 28/06/2021

Thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên nghiệp hóa, nâng cao tính công khai, minh bạch; hiệu quả trong việc xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


(Video) Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho tương lai
Việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với các em học sinh trước “ngưỡng cửa” cuộc đời, nhất là khi các em có vô vàn cơ hội để lựa chọn như hiện nay. Song dù lựa chọn con đường nào, thì mục tiêu các em phải hướng đến là có nhiều cơ hội tìm được việc làm ổn định trong tương lai.