Multimedia Đọc Báo in
(Video) Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe
13:40, 04/11/2022
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT triển khai nhiều nội dung mới trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, trong đó có việc giám sát phần đào tạo đi đường trường bằng hệ thống camera, đặc biệt đưa nội dung thi mô phỏng trên phần mềm máy vi tính áp dụng bắt buộc đối với các học viên.

(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.