Multimedia Đọc Báo in
Phát triển sầu riêng theo hướng bền vững
20:08, 18/08/2020

Dịch bệnh Covid-19 khiến giá thu mua sầu riêng giảm so với vụ trước, song xác định đây là cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu nhập chính, người trồng sầu riêng ở huyện Krông Pắc vẫn dày công chăm chút để vẫn đảm bảo được chất lượng, năng suất cho những vụ mùa sau...