Multimedia Đọc Báo in
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
16:36, 06/06/2019

Xác định là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã có những chính sách, cơ chế ưu đãi đầu tư chiều sâu cho khoa học công nghệ. Nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ đã và đang được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn đời sống, sản xuất.