Multimedia Đọc Báo in

Chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có phù hợp với pháp luật hay không?

14:13, 28/10/2016

Tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4-4-2014 của Bộ Công an quy định: “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân được công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực”.

Trong thời gian qua, Quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện chuyển quyền sở hữu xe của cá nhân. Người dân khi liên hệ đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký sang tên thì được hướng dẫn làm Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân theo mẫu, sau đó được hướng dẫn về UBND xã, phường, thị trấn chứng thực đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Ngày 16-2-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (gọi tắt là Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ). Tại khoản 4 Điều 25 của Nghị định quy định về những trường hợp không được chứng thực chữ ký như sau: “Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại diểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác”. Điểm d khoản 4 điều 24 của Nghị định thì quy định: “Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản”. Như vậy, Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân thực chất là hợp đồng mua bán, vì vậy, cần phải được lập thành hợp đồng, phải được công chứng theo quy định của Luật Công chứng và chứng thực hợp đồng theo quy định Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, đây không thuộc trường hợp chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Thực tế, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4-4-2014 của Bộ Công an vẫn còn hiệu lực thi hành và cơ quan Công an khi làm thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu đối với xe cá nhân vẫn áp dụng và thường hướng dẫn công dân đến UBND xã, phường, thị trấn để chứng thực chữ ký. Tuy nhiên, cán bộ Tư pháp – hộ tịch xã, phường, thị trấn từ chối yêu cầu chứng thực chữ ký và hướng dẫn lập hợp đồng để chứng thực. Điều này làm phát sinh thắc mắc, khiếu nại, nhiều người dân cho rằng cán bộ xã, phường, thị trấn gây khó dễ, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập nêu trên, Bộ Công an cần nghiên cứu, rà soát lại quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 15/2014/TT-BCA để bảo đảm sự tương thích, phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến việc bán, tặng, cho xe của cá nhân.

Đỗ Văn Nhân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị
Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn, trong 2 ngày 21 và 22/2, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức 3 Đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên, người lao động của một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.