Multimedia Đọc Báo in

Người tiểu đội trưởng gương mẫu, nhiệt tình

06:17, 11/06/2016

Năm 2013, anh Triệu Văn Thàm (thôn 6, xã Cư San, huyện M'Đrắk) được kết nạp vào lực lượng dân quân nòng cốt của xã.

Xác định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân, anh Thàm luôn phấn đấu học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người dân quân. Anh luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định của địa phương; tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện mà Ban CHQS xã, huyện tổ chức; tích cực cùng với đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2014 anh Triệu Văn Thàm được bổ nhiệm làm Tiểu đội trưởng dân quân thường trực Ban CHQS xã Cư San.     

Anh Triệu Văn Thàm
Anh Triệu Văn Thàm.

Cương vị mới đòi hỏi anh Thàm phải nỗ lực nhiều hơn. Anh học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đi trước, gần gũi, tìm hiểu để tham mưu cho thủ trưởng các cấp kịp thời tạo điều kiện giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho những chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn để anh em yên tâm công tác, đồng thời bảo đảm các chế độ cho lực lượng dân quân khi tham gia huấn luyện, điều động. Anh luôn chủ động tham mưu với Ban CHQS xã về lịch trực, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm, duy trì huấn luyện, luyện tập các phương án bảo vệ trụ sở, phòng chống cháy nổ, bạo loạn lật đổ. Trong quá trình huấn luyện, anh Thàm hướng dẫn các chiến sĩ thực hiện nghiêm nền nếp bảo đảm về thời gian và quân số, huấn luyện đến đâu chắc đến đó. Ngoài những nội dung huấn luyện theo chương trình quy định, anh Thàm còn tham mưu Ban CHQS xã tổ chức cho dân quân thường trực luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng...; tham mưu huấn luyện một số nội dung về quy chế lực lượng dân quân tự vệ, phương pháp nắm, thu thập tình hình, tổ chức tuần tra, luyện tập, tham gia cụm tác chiến, diễn tập chiến đấu phòng thủ... Kết quả kiểm tra hằng năm cho thấy, 100% các khoa mục do anh đảm nhận đều đạt khá trở lên. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, anh Thàm cùng với dân quân xã còn làm tốt công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể như: giúp đỡ ngày công lao động để làm nhà, cày cấy, thu hoạch giúp các gia đình chính sách trên địa bàn xã; tham gia phòng chống khắc phục bão, lụt tại địa phương; cùng với nhân dân xây dựng hũ gạo nuôi quân trong những ngày lực lượng dân quân xã tham gia huấn luyện... 

Những đóng góp tích cực của Tiểu đội trưởng dân quân thường trực Triệu Văn Thàm đã góp phần cùng lực lượng vũ trang xã Cư San hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Năm 2015, Ban CHQS xã Cư San được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Quyết thắng. Bản thân anh Triệu Văn Thàm hằng năm luôn được Ban CHQS các cấp khen thưởng.

 Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc