Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 97%

17:43, 08/07/2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Cư Kuin đạt 77,566 tỷ đồng, bằng 97,26% kế hoạch tỉnh giao. 
 
Theo đánh giá của UBND huyện, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, tuy nhiên tình hình thu thuế, phí trên địa bàn vẫn đạt được một số kết quả tích cực. 
 
th
Cán bộ thuế hướng dẫn người dân trên địa bàn huyện Cư Kuin các thủ tục kê khai thuế. 
 
Từ đầu năm đến nay, tổng số thuế, phí thu được ước 28,706 tỷ đồng, bằng 73,61% dự toán tỉnh giao, tăng 18,36% so với cùng kỳ. Thu biện pháp tài chính trên địa bàn là 48,86 tỷ đồng, bằng 119,9% kế hoạch tỉnh giao, vượt 58,40% so với cùng kỳ, trong đó thu từ nguồn sử dụng đất ước 47,16 tỷ đồng.
 
Hồng Chuyên
 

Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​