Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

11:44, 18/03/2021
UBND tỉnh cho biết, năm 2021 hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, thông tin về chính sách, pháp luật, chương trình, đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của bộ, ngành, địa phương.
 
Đồng thời cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật; tổ chức tư vấn pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
 
Đại diện các sở, ngành tư vấn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp.
Đại diện các sở, ngành tư vấn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
 
Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
 
Khả Lê
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.