Multimedia Đọc Báo in

Ea Kar sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

11:23, 03/07/2020

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần tích cực, khẩn trương, thận trọng, không phô trương hình thức.

Đảng bộ huyện Ea Kar hiện có 47 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 33 đảng bộ và 14 chi bộ trực thuộc Huyện ủy với tổng số 6.431 đảng viên. Để đại hội đảng bộ các cấp trong huyện thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức quán triệt các nội dung quan trọng liên quan công tác tổ chức đại hội đảng các cấp đến đội ngũ cán bộ chủ chốt; thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các TCCSĐ triển khai công tác đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; thành lập các tiểu ban giúp việc, phục vụ đại hội; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các TCCSĐ theo dõi, đôn đốc việc triển khai xây dựng văn kiện và phương án nhân sự; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Xã Ea Đar tập trung hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX.
Xã Ea Đar tập trung hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX.

Đồng chí Y Nhuân Byă, Bí thư Huyện ủy Ea Kar cho biết, xác định công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp. Huyện đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 47/47 TCCSĐ với tổng số quy hoạch là 726 đồng chí, trong đó tái cử là 290 đồng chí, quy hoạch mới 436 đồng chí, bảo đảm thành phần, cơ cấu và số lượng theo quy định. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự đại hội bảo đảm theo Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 
Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX đã và đang được thực hiện thận trọng, đúng với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, không phô trương hình thức”.
 
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă

Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar cũng đã thống nhất lựa chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm gồm: Đảng bộ xã Ea Đar và Đảng bộ Quân sự huyện (phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh) và 1 đơn vị đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đối với Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cà phê 716. Sau khi kết thúc đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá cụ thể từng nội dung, các bước tiến hành để làm cơ sở cho các đơn vị khác rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện.

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, Đảng bộ xã Ea Đar đã tập trung xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai chỉ đạo 28 chi bộ trực thuộc tiến hành công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng hướng dẫn, thời gian và quy trình; chuẩn bị chu đáo từ cách thức tổ chức, dự thảo văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền, bảo vệ đại hội và đã tổ chức thành công đại hội. Đảng viên Phan Thanh Lý, Trưởng thôn 14 (xã Ea Đar) đánh giá: “Đảng bộ xã đã tổ chức lấy ý kiến góp ý bổ sung vào văn kiện đại hội. Công tác nhân sự được công khai, tiến hành đầy đủ các bước lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Sự công khai, minh bạch, dân chủ đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ”.

Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, đánh giá các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX.
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, đánh giá các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy Ea Kar cũng coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đến nay, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong báo cáo chính trị được cân nhắc, tính toán phù hợp với tình hình thực tiễn và có giải pháp cụ thể bảo đảm thực hiện thắng lợi.

Đến cuối tháng 6-2020, tất cả các TCCSĐ trên địa bàn huyện đã hoàn thành đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tiến hành vào cuối tháng 7-2020.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc