Multimedia Đọc Báo in

Thông báo chính thức về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp lễ năm 2014

10:32, 14/01/2014
UBND tỉnh vừa ra Thông báo số 02/TB-UBND ngày 3- 1- 2014 về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp lễ năm 2014 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (gọi tắt là công nhân, viên chức).
ds
Nguồn Internet
Theo đó, dịp nghỉ Tết Âm lịch, công chức, viên chức sẽ đi làm vào ngày Thứ Bảy 25-1-2014 và Thứ Bảy, ngày 8-2-2014 để nghỉ hoán đổi ngày Thứ Ba, Thứ Tư (28 và 29-1-2014). Như vậy, dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục từ Thứ Ba ngày 28- 1 đến hết Thứ Tư ngày 5- 2- 2014. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp từ ngày 30- 4 đến hết ngày 4- 5- 2014; đi làm bù vào Thứ Bảy, ngày 26- 4- 2014 để hoán đổi ngày Thứ Sáu 2- 5- 2014. Dịp Ngày Quốc khánh 2- 9 sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 30- 8 đến hết ngày 2- 9- 2014; đi làm bù vào Thứ Bảy, ngày 6- 9- 2014 để hoán đổi ngày Thứ Hai 1- 9- 2014.
Lê Thành
 

Ý kiến bạn đọc