Multimedia Đọc Báo in

Ban Dân vận Trung ương:

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Quy chế, Quy định mới

14:30, 13/01/2014

Ban Dân vận Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

a
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương  Hà Thị Khiết chủ trì Hội nghị

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Dak Lak, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Thanh Xuân cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan đã đến dự.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu về những nội dung cơ bản và hướng dẫn thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Trong đó, Quy chế gồm 5 chương và 19 điều quy định rõ mục đích, tính chất, nguyên tắc, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội... nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” có 5 chương 21 điều nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

a
Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Dak Lak

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Do đó, nó có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào các dự thảo hướng dẫn và đề xuất giải pháp thực hiện để Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị được triển khai nhanh chóng, hiệu quả ở các cấp, ngành và các tổ chức.

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc