Multimedia Đọc Báo in

Kiên quyết xử phạt, truy thu những đơn vị đóng chậm, thiếu và trốn BHXH...

17:06, 22/11/2012

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7256/UBND-VHXH, ngày 20- 11- 2012 về việc tăng cường thu và giảm nợ Bảo hiểm xã hội(BHXH), Bảo hiểm y tế(BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp( BHTN).

Qua đó, yêu cầu đơn vị Bảo hiểm xã hội Dak Lak chủ động, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch- Đầu tư; Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát số doanh nghiệp, lao động, tiền lương, tiền công người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; kiên quyết tiến hành các biện pháp cần thiết đối với các đơn vị nợ kéo dài; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo chuyển biến nhận thức và hành động của các ngành, các cấp đối với vấn đề này.
 
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội triển khai công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về BHXH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử phạt, truy thu những đơn vị đóng chậm, đóng thiếu và trốn BHXH, BHYT, BHTN. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đôn đốc, chỉ đạp các phòng Giáo dục- Đào tạo của huyện, TX, TP; các trường học thuộc phạm vi quản lý, thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo Luật BHYT. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt công tác trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng chậm, trốn đóng hoặc dây dưa, nợ đọng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động…
Lê Thành

Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.