Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Cụm thi đua số 5 phát động thi đua đẩy mạnh học tập suốt đời

15:22, 29/03/2024

Chiều 28/3, Cụm thi đua số 5 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (gồm Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 

Các đại biểu tham dự lễ phát động thi đua.
Các đại biểu tham dự lễ phát động thi đua.

100% cơ quan, đơn vị thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tổ chức Đoàn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu với tinh thần “Học nữa, học mãi”, “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân loại”.

100% cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội thời kỳ mới và các đề án về công tác giáo dục và đào tạo. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tổ chức học tập theo chương trình huấn luyện chiến đấu tại các cơ quan, đơn vị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới…

Đại diện các cơ quan ký kết giao ước thi đua.
Đại diện các cơ quan ký kết giao ước thi đua.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị) và cá nhân Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Văn Lâm (Bệnh xá 48, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật) vì đã có thành tích đạt giải Ba tuần thứ 2 của cuộc thi tìm hiểu lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc