Multimedia Đọc Báo in

Hơn 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở

15:44, 11/04/2024

Sở Xây dựng cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.310 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 2 huyện Ea Súp và M’Drắk.

Trong đó, hỗ trợ xây mới 794 căn, sửa chữa 516 căn. Cụ thể, tại huyện M’Drắk xây mới 284 căn, sửa chữa 232 căn; huyện Ea Súp xây mới 510 căn, sửa chữa 284 căn.

a
Một hộ nghèo trên địa bàn huyện M'Drắk được hỗ trợ xây dựng nhà ở. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 17/11/2022, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 2569/QĐ-UBND Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk (gồm 2 huyện Ea Súp, M’Drắk) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 với tổng số hộ được hỗ trợ là 4.542 hộ (gồm xây mới 2.897 hộ, sửa chữa 1.645 hộ). Nguồn vốn hỗ trợ xây nhà gồm: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện) và nguồn vốn huy động hợp pháp khác...

Theo thống kê của cơ quan chức năng, giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có khoảng 9.564 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc