Multimedia Đọc Báo in

Tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024

17:40, 12/09/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 11/9/2023 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, UBND yêu cầu ngành GD-ĐT, các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Cụ thể là: nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về GD-ĐT; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo hoạt động giáo dục; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục…

Học sinh tham gia Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2023 - 2024
Học sinh tham gia Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột năm học 2023 - 2024

Sở GD-ĐT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024; bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển GD-ĐT; chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch năm học; đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện…

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, UBND các địa phương và tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở GD-ĐT thực hiện các nhiệm vụ liên quan phục vụ phát triển GD-ĐT như: cân đối vốn đầu tư, kinh phí, nhân lực, thúc đẩy các phong trào thi đua trên lĩnh vực GD-ĐT…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc