Multimedia Đọc Báo in

Phản biện xã hội về mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

17:12, 16/05/2023

Sáng 16/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm học 2023 – 2024 đối với cơ sở giáo dục công lập.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh thì mức thu học phí được chia theo từng cấp học và địa bàn cơ sở giáo dục đóng chân, cao nhất là 300.000 đồng/tháng/học sinh, thấp nhất là 50.000  đồng/tháng/học sinh.

Cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. Trường hợp học trực tuyến mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập bằng 70% mức thu học phí quy định trên.

Từ năm học 2024 – 2025 trở đi thì mức thu tiếp tục thực hiện như năm học 2023 – 2024. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức thu học phí cho phù hợp thực tế thì HĐND tỉnh sẽ quyết định, nhưng không quá 7,5% so với mức thu của năm học trước đó.

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến phản biện như bản dự thảo cần viết đơn giản, dễ hiểu hơn; đặc biệt là phần chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cần nêu cụ thể để người dân dễ nắm bắt. Nghị quyết có sự tác động sâu rộng trong nhân dân và cần sự ổn định lâu dài, bảo đảm công bằng trong giáo dục, nên mức học phí cần bảo đảm đúng quy định của Chính phủ cũng như tạo điều kiện cho học sinh vùng khó đến trường. Đồng thời, cần nêu rõ căn cứ để thu học phí trực tuyến bằng 70% học phí trực tiếp…

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương
Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương nhấn mạnh, Nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm học 2023 – 2024 đối với cơ sở giáo dục công lập là chính sách an sinh xã hội, tác động rộng rãi đến người dân do đó việc xây dựng chính sách cần bám sát quy định của Chính phủ cũng như tạo điều kiện cho học sinh đến trường. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan những góp ý của các đại biểu để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc