Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

20:17, 10/11/2021

Ngày 10-11, UBND tỉnh có Công văn số 11070/UBND-NC gửi các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành của tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế. Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, in ấn tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh để tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng 2 thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng DTTS trên địa bàn), nhất là chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đồng thời chỉ đạo cơ quan công tác Dân tộc cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số về công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn các thôn, buôn, tổ dân phố; không để người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch; cũng không hoang mang, dao động trước diễn biến dịch bệnh; tin tưởng tuyệt đối vào công tác chỉ đạo phòng, chống dịch và các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; tuyệt đối không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại thành quả phòng, chống dịch của đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Đảm bảo tốt an sinh xã hội trong vùng đồng bào DTTS, không để người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thành viên Tổ COVID cộng đồng xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch cho người dân trên địa bàn.
Thành viên Tổ COVID cộng đồng xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch cho người dân trên địa bàn.

Đối với các huyện biên giới, thường xuyên tổ chức vận động nhân dân dọc tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới, bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn, góp phần phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng, để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nơi cư trú.

Tiếp tục duy trì các giải pháp bảo đảm cho sản xuất đời sống, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thích ứng với tình hình mới, theo Kế hoạch số 10699/KH-UBND, ngày 1-11-2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 128-NQ/CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; chủ động nắm bắt tình hình đồng bào DTTS khó khăn trong đời sống, việc làm, mất thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 gửi về UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong vùng đồng bào DTTS với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đảm bào hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt các chính sách xã hội cho đồng bào; góp phần cùng chính quyền cơ sở không ngừng ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân vùng DTTS. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng trực quan, sinh động như in ấn pano, áp phích để tuyên truyền và nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai cấp phát các ấn phẩm, báo, tạp chí cho các đối tượng thụ hưởng trong vùng đồng bào DTTS theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình khó khăn về đời sống, thu nhập, việc làm của các đối tượng trong vùng DTTS để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tập trung tham mưu triển khai thực hiện các gói an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 7-7-2021 của Chính phủ; Quyết định số 2369/2021/QĐ/TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 6657/KH-UBND ngày 21-7-2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 31-7-2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19…

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.