Multimedia Đọc Báo in
(Video) Vải chín sớm ở Đắk Lắk
17:07, 16/05/2024

Nhờ lợi thế chín sớm hơn so với các tỉnh phía Bắc giúp cây vải thiều trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dễ dàng tiêu thụ, giá cả ổn định, góp phần hiệu quả trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước nâng cao thu nhập của người dân.