Multimedia Đọc Báo in
(Video) Tăng giá trị cho ngành lúa gạo Đắk Lắk
13:48, 13/05/2024

Tỉnh Đắk Lắk là địa phương đứng đầu khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên về diện tích trồng lúa. Năng suất, sản lượng, đặc biệt là chất lượng lúa gạo sản xuất tại Đắk Lắk rất là ngon.