Multimedia Đọc Báo in
(Video) “Sao vuông” trên thao trường huấn luyện
14:57, 18/04/2024

Đang cao điểm mùa nắng nóng nhưng trên thao trường, các chiến sĩ "sao vuông" vẫn hăng say luyện rèn với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa rèn luyện”.