Multimedia Đọc Báo in
(Video) Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
17:49, 30/11/2022
Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu 100% học sinh, sinh viên trong tỉnh tham gia Bảo hiểm Y tế.

(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.