Multimedia Đọc Báo in
(Video) Huyện M’Drắk nỗ lực gìn giữ an ninh rừng
12:34, 10/10/2022
Huyện M’Drắk là địa phương có diện tích rừng lớn, giáp ranh với nhiều tỉnh nên công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn đối mặt với nhiều áp lực. Nhằm bảo vệ bền vững tài nguyên quý giá này trong những năm qua huyện M’Drắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh rừng.

(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.