Multimedia Đọc Báo in
(Video) Người lính quân hàm xanh "đưa" kiến thức pháp luật đến với nhân dân vùng biên
21:30, 11/08/2022
Tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới của tỉnh đã giảm đáng kể, an ninh, trật tự được giữ vững, nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới ổn định, phát triển... 

(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.