Multimedia Đọc Báo in

Tiếng chiêng cao nguyên

09:26, 14/04/2024

Đi trong chiều cao nguyên

ngân trong tôi

tiếng chiêng huyền bí…

Bảy chiếc chiêng bảy nốt nhạc diệu huyền

không phải đồ - rê - mi - fa - sol

chẳng phải họ - xự - xàng - xê - cống

là chiêng mẹ chiêng con nối dòng mẫu hệ

ngân rung không chói

trầm đục vọng vang…

Âm thanh kết nối vòng tay

đắm đuối mê say

bên em vòng xoang chếnh choáng

lả lơi khúc hát ay ray

trầm hùng Êđê, tha thiết M’nông,

lả lướt Gia rai dài cong cơn gió

thì thầm Ba na xanh non bờ cỏ…

Chiêng cúng bến nước, chiêng lễ đâm trâu,

vui lễ trưởng thành, thơm mừng lúa mới

màu thổ cẩm trầm ấm mây núi

vọng cao xanh kết nối thần linh

yang sông, yang núi, bến nước, rừng thiêng

mưa thuận gió hoà, tốt tươi nương rẫy

lúa ngô chiêng ché đủ đầy…

         

Tôi đi giữa cao nguyên chiều nắng

chẳng nhớ gì ngoài tiếng chiêng sâu lắng

trong lòng tôi trầm vọng ngân nga

reng rùng reng… rừng núi hòa ca…

Nguyễn Phương Hà


Ý kiến bạn đọc