Multimedia Đọc Báo in

Tưởng niệm Vua Hùng

06:33, 10/04/2022

Cúi đầu tưởng niệm Vua Hùng

Mấy ngàn năm vẫn trùng phùng cháu, con

Khai thiên, lập địa vuông tròn

Giống nòi Hồng – Lạc vẫn còn lưu danh.

 

Bờ tre dựng lũy, xây thành

Dấu chân ngựa Gióng tan tành giặc Ân

Tản Viên trị thủy bao lần

Để mùa xuân tiếp mùa xuân vĩnh hằng.

 

Phong Châu mây trắng ngàn năm

Gió từ Bạch Hạc lên thăm mỗi ngày

Lạy trời cao, lạy đất dày

Hương trầm lan tỏa khói bay la đà.

 

Dáng Tiên Dung, dáng Ngọc Hoa

Giếng soi muôn thuở vẫn là thanh tân

Nối đời phụ nữ nghĩa nhân

Đảm đang, trung hậu, mười phân vẹn mười.

Truyện xưa, tích cũ sáng ngời

Cùng nhau giữ nước, vâng lời Bác răn! (*)

         Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2022

 

(*) Khi về tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954, Bác Hồ căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Hữu Chỉnh

 


Ý kiến bạn đọc