Multimedia Đọc Báo in

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Mo Mường

17:49, 14/05/2024

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 về việc giao thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện: Ea Kar, Krông Bông, Krông Năng, Ea H’Leo và thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia về Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường (Di sản Mo Mường).

Các thầy Mo, phụ Mo (huyện Krông Bông) giới thiệu các dụng cụ, hiện vật thường dùng khi thực hành lễ.

UBND các địa phương trên chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Mo Mường theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Quyết định số 393/QĐ-BVHTTDL ngày 21/2/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thì “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường, tỉnh Đắk Lắk” đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Một lễ Mo của người Mường ở xã Ea Pal, huyện Ea Kar.

Theo Thống kê của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Di sản Mo Mường hiện nay còn tại 7 tỉnh, thành phố, trong đó có Đắk Lắk.

Tại Đắk Lắk, người Mường sinh sống chủ yếu tại các huyện Ea Kar, Krông Năng, Ea H’leo, Krông Bông và thành phố Buôn Ma Thuột .

Theo văn bản số 2082/VPCP-KGVX, ngày 29/3/2024 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản Mo Mường vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.