Multimedia Đọc Báo in

Sớm hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2030

19:03, 21/07/2023

Chiều 21/7, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc tham vấn ý kiến đối với hồ sơ về nhiệm vụ “Xây dựng mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện các sở, ngành liên quan. 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về hồ sơ nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó mục tiêu của Chương trình nhằm huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn chỉnh các thể chế để tạo ra bước chuyển biến căn bản và sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của sự nghiệp phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam, đưa văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.
Nội dung Chương trình liên quan đến các nhóm dự án quan trọng, như: Phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với trọng tâm là xây dựng đời sống văn hoá; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hoá; phát triển nguồn nhân lực văn hoá; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lại Đức Đại phát biểu ý kiến tại hội thảo.
 Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lại Đức Đại phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Việc xây dựng và triển khai Chương trình sẽ góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến căn bản, to lớn trong sự nghiệp phát triển văn hoá xây dựng con người Việt Nam, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Để hoàn thiện và sớm triển khai Chương trình, tại hội nghị các địa phương đã tham vấn, bổ sung một số ý kiến, trong đó tỉnh Thanh Hoá đề nghị cần xem xét điều chỉnh bổ sung các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai các các dự án cụ thể, hợp lý theo từng dự án. Tỉnh Lạng Sơn đề xuất trong Dự án về phát triển nguồn nhân lực cần quan tâm đào tạo đến đối tượng là người dân tộc thiểu số. 

Thứ trưởng
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt phát biểu kết luận hội thảo.

Tỉnh Hải Dương kiến nghị cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí trùng tu tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử và chú trọng số hoá thư viện.
Tỉnh Đắk Lắk đề xuất kinh phí chi để thực hiện các nhóm dự án là hơn 2 nghìn tỷ đồng. Còn tỉnh Lâm Đồng đề xuất xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh gắn với “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt khẳng định những ý kiến tham vấn của các địa phương tại hội thảo là hết sức cần thiết, hữu ích, xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương để cùng với các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học giúp cơ quan chủ trì thực hiện là Bộ điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Chương trình cách cụ thể nhất để sớm được Quốc hội thông qua và triển khai thực hiện

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc